Gegevens Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle

 • Naam: Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle
 • RSIN:  8601.81.625
 • Contactgegevens
  adres: Annie MG Schmidtsingel 114, 4421TA Kapelle
  internetadres: www.batzwitteconcertskapelle.nl
  e-mailadres:  info@batzwitteconcertskapelle.nl

 • Doelstelling
  In juni 2019 is de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle opgericht met het doel het monumentale Bätz-Witte orgel in de Hervormde Kerk van Kapelle voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarmee wordt beoogd een culturele bijdrage te leveren aan het muzikale leven in Zeeland in het bijzonder de regio Kapelle en omstreken.
  Voorts wil de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle nadrukkelijk podium bieden aan jonge, talentvolle musici.

 • Beleid
  De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle prijst zich gelukkig voort te mogen bouwen op een rijke traditie, zich tegelijkertijd realiserend dat de gewenste continuïteit vraagt om borging van kwaliteit inzake een gevarieerd en toegankelijk aanbod van concerten.
  Het programma zal naast orgelconcerten ook volop ruimte bieden aan uitvoeringen waarin het samenspel tussen orgel en andere instrumenten de boventoon voert. Met het voorgestane beleid geeft de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle uitdrukking aan de wens muziek te doen klinken. En concerten zijn daartoe een geëigend instrument.
  Voor meer informatie kunt ons beleidsplan inzien.

 • Bestuurders
  - De heer B.M.Blok, voorzitter
  - Mevrouw K.D. Pennink-Dijkstra, secretaris
  - De heer J.M. Naerebout, penningmeester
  - De heer M.J. Christiaanse, bestuurslid, artistieke leiding
  - Mevrouw B.P. Naerebout-Alkema, bestuurslid

 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • Verslag
  De verslaglegging over 2019, het eerste jaar dat de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle actief is, verschijnt in de eerste helft van het jaar 2020.

 • Financiële verantwoording
  De eerste jaarrekening van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle verschijnt in 2020, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 2019. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.