ANBI-status

Bätz-Witte Concerts Kapelle

De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle is bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor donateurs. Zo mogen donateurs van een (culturele) ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle

 • Naam: Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle
 • KvK-nummer: 75198827 
 • RSIN:  8601.81.625
 • Contactgegevens
  adres: Annie MG Schmidtsingel 114, 4421TA Kapelle
  internetadres: www.batzwitteconcertskapelle.nl 
  e-mailadres:  [email protected] 
  bank: NL21 RABO 0345 4467 47


 • Doelstelling
  In juni 2019 is de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle opgericht met het doel het monumentale Bätz-Witte orgel in de Hervormde Kerk van Kapelle voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarmee wordt beoogd een culturele bijdrage te leveren aan het muzikale leven in Zeeland, in het bijzonder de regio Kapelle en omstreken.
  Voorts wil de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle nadrukkelijk podium bieden aan jonge, talentvolle musici.

 • Beleid
  De Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle prijst zich gelukkig voort te mogen bouwen op een rijke traditie, zich tegelijkertijd realiserend dat de gewenste continuïteit vraagt om borging van kwaliteit inzake een gevarieerd en toegankelijk aanbod van concerten.
  Het programma zal naast orgelconcerten ook volop ruimte bieden aan uitvoeringen waarin het samenspel tussen orgel en andere instrumenten de boventoon voert. Met het voorgestane beleid geeft de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle uitdrukking aan de wens muziek te doen klinken. En concerten zijn daartoe een geëigend instrument.
  Voor meer informatie kunt u ons beleidsplan inzien.

 • Bestuurders
  - De heer B.M. Blok, voorzitter
  - Mevrouw K.D. Pennink-Dijkstra, secretaris
  - De heer J.M. Naerebout, penningmeester
  - De heer M.J. Christiaanse, bestuurslid, artistieke leiding
  - Mevrouw B.P. Naerebout-Alkema, bestuurslid

 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • Verslag
  Het jaarverslag over 2021 vindt u hier.

 • Financiële verantwoording
  De jaarrekening 2022 van de Stichting Bätz-Witte Concerts Kapelle vindt u hier.